Phòng giáo dục và đào tạo Hà Đông - Hà Nội

Trường mầm non Hoa Hồng

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018-2019.

Thứ năm - 04/07/2019 16:12
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019



DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2018- 2019
KHỐI MẪU GIÁO LỚN
Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
9 (từ  3/9 đến 7/9)
Rèn nếp
(từ  10/9 đến 14/9)
An toàn
(từ  17/9 đến 21/9)
Bé vui tết trung thu
(từ  24/9 đến 28/9)
An toàn
 
10 (từ  1/10 đến 5/10)
Các bạn trong lớp tôi
(từ  8/10 đến 12/10)
Bé tìm hiểu các giác quan
(từ  15/10 đến 19/10)
Bé tìm hiểu các giác quan
(từ  22/10 đến 26/10)
Cảm xúc của bé
 
11 (từ  29/10 đến 2/11)
Lời nói và cử chỉ yêu thương
(từ 5/11 đến 9/11)
Mẹ yêu
(từ  12/11 đến 17/11)
Chú cảnh sát giao thông
(từ  19/11 đến 23/11)
Cô giáo của bé
(từ  26/11 đến 30/11)
Bác sĩ
12 (từ  3/12 đến 7/12)
Quá trình phát triển của loài bướm
(từ  10/12 đến 14/12)
Tìm hiểu về loài voi
 
(từ  17/12 đến 21/12)
Cháu yêu chú bộ đội
(từ  24/12 đến 28/12)
Quá trình phát triển của ếch
 
1 (từ  31/12 đến 4/1)
Rau ăn củ rau ăn lá
(từ  7 /1 đến 11/1)
Rau ăn củ rau ăn lá
(từ  14/1 đến 18/1)
Các loại quả
(từ  21/1 đến 25/1)
Quá trình phát triển của cây từ hạt.
 
2 (từ  28/1 đến 1/2)
Bé chuẩn bị đón tết
(từ  4/2 đến 8/2)
NGHỈ TẾT
(từ  11/2 đến 15/2)
Ôn tập
(từ  18/2 đến 22/2)
Các loài hoa
(từ  25/2 đến 1/3)
Âm thanh
3 (từ  4/3 đến 8/3)
Ngày vui 8/3
(từ  11/3 đến 15/3)
Giao thông đường bộ
(từ  18/3 đến 22/3)
Giáo thông đường hàng không
(từ  25/3 đến 29/3)
Ngày và đêm
 
4 (từ  1/4 đến 5/4)
Nam châm
(từ  8/4 đến 12/4)
Sự kì diệu của nước
(từ  15/4 đến 19/4)
Bảo vệ môi trường
(từ  22/4 đến 26/4)
Bảo vệ môi trường
 
5 (từ  29/4 đến 3/5)
Đất nước Việt Nam
(từ  6/5 đến 10/5)
Bé chuẩn bị vào lớp 1
(từ  13/5 đến 17/5)
Bác Hồ kính yêu
   


DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
9 (từ  3/9 đến 7/9)
Rèn nếp
(từ  10/9 đến 14/9)
Bé vui xếp hàng
(từ  17/9 đến 21/9)
Bé vui trung thu
(từ  24/9 đến 28/9)
An toàn
 
10 (từ  1/10 đến 5/10)
An toàn
(từ  8/10 đến 12/10)
Lớp học của bé
(từ  15/10 đến 19/10)
Đôi bàn tay xinh
(từ  22/10 đến 26/10)
Cảm xúc của bé
 
11 (từ 29/10 đến 2/11)
Con yêu bố mẹ!
(từ  5/11 đến 9/11)
Lời nói và cử chỉ yêu thương
(từ  12/11 đến 16/11)
Cô giáo
(từ  19/11 đến 23/11)
Màu sắc
(từ  26/11 đến 30/12)
Bác sỹ
12 (từ  3/12 đến 7/12)
Mèo con
(từ  10/12 đến 14/12)
Con cá
(từ  17/12 đến 21/12)
Cháu yêu chú bộ đội
(từ  24/12 đến 28/12)
Con ong
 
1 (từ  31/1 đến 4/1)
Con voi
(từ  7/1 đến 11/1)
Cách di chuyển của các loài động vật
(từ  14/1 đến 18/1)
Sắc màu các loài hoa
(từ  21/1 đến 25/1)
Sắc màu các loài hoa
 
2 (từ  28/1 đến 1/2)
Bé vui đón tết
(từ  4/2 đến 8/2)
NGHỈ TẾT
 
(từ  11/2 đến 15/2)
Ôn tập
(từ  18/2 đến 22/2)
Rau ăn củ
(từ  25/2 đến 1/3)
Những chiếc lá
3 (từ  4/3 đến 8/3)
Ngày vui 8/3
(từ  11/3 đến 15/3)
Các loại quả có hạt
(từ  18/3 đến 22/3)
Xe đạp
(từ  25/3 đến 29/3)
Xe máy
 
4 (từ  1/4 đến 5/4)
Thuyền
(từ  8/4 đến 12/4)
An toàn khi tham gia giao thông giao thông
(từ  15/4 đến 19/4)
Gió
(từ  22/4 đến 26/4)
Mùa hè
 
5 (từ  29/4 đến 3/5)
Âm thanh quanh bé
(từ  6/5 đến 10/5)
Quê hương đất nước
(từ  13/5 đến 17/5)
Bác Hồ kính yêu
   


DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019
KHỐI MẪU GIÁO BÉ
Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
9 (từ  3/9 đến 7/9)
Rèn nếp
(từ  10/9 đến 14/9)
Bé tập xếp hàng
(từ  17/9 đến 21/9)
Bé vui trung thu
(từ  24/9 đến 28/9)
An toàn
 
10 (từ  1/10 đến 5/10)
An toàn
(từ  8/10 đến 12/10)
Các bạn trong lớp bé
(từ  15/10 đến 19/10)
Đồ dùng đồ chơi trong lớp
(từ  22/10 đến 26/10)
Đôi tay bé
 
11 (từ 29/10 đến 2/11)
Đôi mắt
(từ  5/11 đến 9/11)
Những người thương yêu bé.
(từ  12/11 đến 16/11)
Bác sĩ
(từ  19/11 đến 23/11)
Cô giáo như mẹ hiền
(từ  26/11 đến 30/11)
Mèo con
12 (từ  3/12 đến 7/12)
Con cua
(từ  10/12 đến 14/12)
Chú chim nhỏ dễ thương
(từ  17/12 đến 21/12)
Cháu yêu chú bộ đội
(từ  24/12 đến 28/12)
Áo ấm mùa đông
 
 
1 (từ  31/12 đến 4/1)
Bé thích quả gì?
(từ  7/1 đến 11/1)
Bé thích quả gì?
(từ  14/1 đến 18/1)
Các loài hoa
(từ  21/1 đến 25/1)
Các loài hoa
 
2 (từ  28/1 đến 1/2)
Bé vui đón tết
(từ  1/2 đến 8/2)
NGHỈ TẾT

 
(từ 11/2 đến 15/2)
Ôn tập
(từ  18/2 đến 22/2)
Rau ăn lá
(Từ 25/2 đến 1/3)
Đèn giao thông
3 (từ  4/3 đến 8/3)
Ngày vui 8/3
(từ  11/3 đến 15/3)
Xe đạp
(từ  18/3 đến 22/3)
Ô tô
(từ  25/3 đến 29/3)
An toàn khi tham gia giao thông
 
4 (từ  1/4 đến 5/4)
Nước
(từ  8/4 đến 12/4)
Gió
(từ  15/4 đến 19/4)
Mùa hè
(từ  22/4 đến 26/4)
Mùa hè
 
5 (từ  29/4 đến 3/5)
Thủ đô Hà Nội
(từ  6/5 đến 10/5)
Bác Hồ kính yêu
(từ  13/5 đến 17/5)
Dự trữ
   


DỰ KIẾN CÁC CHỦ ĐỀ, SỰ KIỆN TRONG NĂM HỌC 2018 - 2019
KHỐI NHÀ TRẺ
   Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
9 (từ 3 /9 đến 7/9)
Rèn nếp
(từ  10/9 đến 14/9)
Bé yêu cô giáo và các bạn trong lớp
(từ  17/9 đến 21/9)
Bé vui rước đèn
(từ  24/9 đến 28/9)
Bé tập xếp hàng
 
10 (từ  1/10 đến 5/10)
Chiếc Ba lô của bé
(kỹ năng đeo, cởi, cất ba lô)
(từ  8/10 đến 12/10)
Đôi dép
(kỹ năng đi và cất dép)
(từ  15/10 đến 19/10)
             Khuôn mặt dễ thương          
(từ  22/10 đến 26/10)
Đôi bàn tay nhỏ nhắn
(Kỹ năng bưng bê, cầm nắm)
 
11 (từ 29/10 đến 2/11)
Đôi mắt đẹp
 
(từ  5/11 đến 9/11)
Cả nhà thương nhau
 
(từ  12/11 đến 16/11)
Đồ dùng ăn uống
( cốc, bát, thìa)
(từ  19/11 đến 23/11)
   Cô giáo như mẹ hiền
(từ  26/11 đến 30/11)
Áo ấm
(Kỹ năng mặc, cởi áo, gập áo)
12 (từ  3/12 đến 7/12)
Áo ấm
 
(từ  10/12 đến 14/12)
Đôi tất xinh
(Kỹ năng đi tất, cởi tất, lồng tất)
(từ  17/12 đến 21/12)
Chú mèo con
 
(từ  24/12 đến 28/12)
Gà con đáng yêu
 
1 (từ  31/12 đến 4/1)
Con cá
(từ  7/1 đến 11/1)
Con voi
(từ  14/1 đến 18/1)
Con chim
(từ  21/1 đến 25/1)
Hoa hồng rực rỡ
 
2 (từ  28/1 đến 1/2)
Sắp đến tết rồi
(từ  4/2 đến 8/2)
NGHỈ TẾT
 
(từ  11/2 đến 15/2)
Quả dưa hấu
(từ  18/2 đến 22/2)
Ôn tập
(từ  25/2 đến 1/3)
Hoa Cúc vàng tươi
3 (từ  4/3 đến 8/3)
Quả chuối
(từ  11/3 đến 15/3)
Hoa tặng mẹ,tặng bà ngày 8/3
(từ  18/3 đến 22/3)
Quả cam
(từ  25/3 đến 29/3)
Cây rau bắp cải
 
4 (từ  1/4 đến 5/4)
Xe đạp con
(từ  8/4 đến 12/4)
Ô tô
(từ  15/4 đến 19/4)
Bé ngồi xe an toàn
(từ  22/4 đến 26/4)
 Mũ và khẩu trang
 
5 (từ  29/4 đến 3/5)
Nước để làm gì?
(từ  6/5 đến 10/5)
Trang phục mùa hè
(Kỹ năng mặc áo, quần cộc)
(từ  13/5 đến 17/5)
Dự trữ
   

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

* Trưa: 

- Cơm gạo Bắc hương

- Thịt gà rim

- Canh cải xanh nấu thịt

- Tráng miệng :Sữa chua vinamilk

* Chiều: 

- Nhà trẻ : Sữa Dialac Vinamilk

                 Cháo lươn rau củ

-Mẫu giáo : Cháo lươn rau củ
                   Sữa Dialac Vinamilk

Hệ thống quản lý chất lượng giao dục EQMS
EMIS online
Trường học kết nối
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện giáo trình điện tử

Chủ đề

  • Phòng tiếp đón
    02433.826.157
  • Trường Mầm non Hoa Hồng
    02433.826.157
khovideo
thuvienanh

Thống kê

  • Đang truy cập7
  • Hôm nay141
  • Tháng hiện tại1,314
  • Tổng lượt truy cập130,996

Thăm dò

Bạn thấy website của trường thế nào?

Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây